ADR

De registratie van een domeinnaam kan altijd worden aangevochten voor een rechtbank. Tegelijkertijd heeft CO.NL ook de Czech Arbitration Court benoemd als Alternative Dispute Resolution (ADR) provider om een snellere en soepelere beslechting van potentiële geschillen over .co.nl domeinnamen toe te staan.

Het gebruik van een ADR is gewoonlijk een stuk sneller, veelal goedkoper en praktischer dan een traditionele rechtszaak.

De uitspraken van de Czech Arbitration Court zijn juridisch bindend, tenzij de verliezende partij verkiest de uitspraak aan te vechten bij een conventionele rechtbank.

Proces

ADR zaken verschillen op veel aspecten van traditionele rechtszaken:

Uitspraken worden gedaan door panelleden, niet door rechters. Panelleden worden gekozen uit een groep van intellectueel eigendom experts die gevestigd zijn door heel Europa.
Zaken worden online behandeld. De correspondentie tussen alle betrokken partijen verloopt per email en het online platform van CAC.
Zaken worden in het Engels behandeld.
Om een .CO.NL domeinnaam over te dragen aan de Eiser als resultaat van de ADR, moet de Eiser voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld aan iedere registrant van een .CO.NL domeinnaam.

Voor meer informatie over de Czech Arbitration Court, klik hier. Voor meer informatie over de ADR of om een dispuut over een .co.nl in te dienen, gaat u naar www.adr.eu.