Reglement

Alle betrokken partijen bij de registratie en het management van .co.nl domeinnamen dienen zich te houden aan een aantal spelregels. In deze reglement sectie worden deze regels gepubliceerd en toegelicht: de algemene registratie voorwaarden, de Sunrise policy, de geschillenregeling en de Non Disclosure overeenkomst (NDA) voor registrars die in aanmerking willen komen voor een accreditatie.

Charter

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor iedere .co.nl domeinregistratie.

Sunrise policy & Landrush

De .co.nl domeinextensie is gelanceerd in drie stappen. De Sunrise policy bevat de belangrijkste regels die gedurende de Grandfather (Sunrise 1) en de Registered Trademarks (Sunrise 2) periode van toepassing waren. Meer informatie over de Sunrise vindt u hier. Voordat co.nl vervolgens Live ging vond er eerst een twee weken durende Landrush plaats.

NDA

Registrars die geïnteresseerd zijn in een accreditatie als Registrar dienen een ondertekend Non Disclosure Agreement (NDA) te sturen naar CO.NL B.V. In retour ontvangt de registrar toegang tot het besloten deel van deze website met aanvullende registrar informatie zoals pricing, de API etc. Via de link in het menu (links) kunt u het document direct downloaden.

Domeingeschillen/ ADR

CO.NL biedt de mogelijkheid om geschillen over .co.nl domeinnamen middels een alternatieve procedure op te lossen. Deze procedure wordt een Alternative Dispute Resolution (ADR) genoemd. Het is een alternatief voor de standaard gang naar de rechtbank.

De ADR wordt gefaciliteerd door de Czech Arbitration Court, een onafhankelijke partij met een ruime ervaring op dit gebied. Meer informatie vindt u op www.adr.eu.