“The Sunrise took place and ended successfully on March 10th 2009”

Sunrise

Om te zorgen dat iedereen een eerlijke kans krijgt om zijn of haar eigen .co.nl domein te registeren, is de openstelling voor de .co.nl domeinregistraties georganiseerd via een zgn Sunrise procedure.

Dankzij deze Sunrise ontvangen alle houders van een geldige .nl domeinregistratie of een geldige merkregistratie exclusief de tijdelijke mogelijkheid om als enige hun eigen internationale Nederlandse domeinnaam vast te leggen tijdens de vastgestelde Sunrise periodes:

Sunrise 1: Grandfather

Dinsdag 18 november 2008 – Donderdag 15 januari 2009

Tijdens de Grandfather periode hebben de houders van een .nl domein exclusief het recht om hun .co.nl domein ook te registreren. Met andere woorden, de houder van het domein mijnbedrijf.nl heeft gedurende de Grandfather periode het alleenrecht om ook mijnbedrijf.co.nl vast te leggen op eigen naam.

Iedere aanvraag zal zorgvuldig worden geverifieerd door een onafhankelijke agent en worden toegewezen op basis van de uitkomst van deze procedure.

De Grandfather periode zal beginnen en eindigen om 10:00 ’s ochtends (GMT).

Lees de Sunrise policy

Sunrise 2: Registered Trademarks

Dinsdag 10 februari 2009 – Dinsdag 10 maart 2009

Domeinnamen die niet tijdens de Grandfather zijn vastgelegd kunnen alsnog door de houders van een geregistreerd merkrecht worden geclaimd tijdens de tweede fase van Sunrise.

Ook deze aanvragen worden geverifieerd door een onafhankelijke agent die iedere aanvraag separaat beoordeeld. Meerdere aanvragen voor dezelfde .co.nl domeinnaam zullen tijdens Sunrise 2 worden toegewezen op basis van het “wie het eerst komt, het eerst maalt principe”.

De sunrise periode zal ook beginnen en eindigen om 10:00 ’s ochtends (GMT).
Lees de Sunrise policy

Landrush periode

Dinsdag 17 maart 2009 – Dinsdag 31 maart 2009

Tijdens de Landrush periode zal de registratie van een .co.nl domeinnaam mogelijk worden voor iedereen. De eisen die tijdens de Grandfather en Merkrecht fase worden gesteld zijn dan niet meer van toepassing. Tijdens de Landrush is het klanten toegestaan om hun CO.NL domeinen al vast te leggen voordat de registratie volledig open gaat (de Go Live). Het is dus de ultieme kans om generieke namen vast te leggen voordat anderen dat doen.

Tijdens de Landrush zullen de aangevraagde .co.nl domeinnamen worden toegekend op basis van een algoritme.

De Landrush zal om 2 uur ’s middags beginnen en eindigen (GMT).

Go live

Woensdag 15 april 2009

De Go Live start op woensdag 15 april 2009 om 2 uur in de middag (GMT). Aanvragen kunnen vanaf dat moment worden ingediend door het grote publiek zonder enige beperking en zullen worden geaccepteerd op volgorde van ontvangst.

Een aantal namen zijn gereserveerd door de operator om één van beide redenen:
– Uitsluiting van beledigende of verwarrende domeinnamen
– Reservering voor toekomstig gebruik. Deze namen zijn aangeduid als ‘premium’ in de whois database