FAQ’s

Algemeen

Op de homepage van de CO.NL website staat in de menubar de link ‘Registrars’. Achter deze link vindt u voorbeelden van de documentatie die getekend dient te worden en tevens wordt hier stap-voor-stap de procedure uitgelegd.

De namen mogen alleen deze karakters bevatten:

-De letters: a – z
-De cijfers: 0- 9
-Het koppelteken: (-)
-Speciale karakters (IDN): ß, à, á, â, ã, ó, ô, þ, ü, ú, ð, œ, ê, ë, ì, í, ø, ù, î, û, ñ, é, æ, å, ï, ç, è, õ, ÿ, ý, ò, ä

Een domein bevat minimaal 2 letters en/of cijfers en maximaal 63 karakters en mag niet beginnen of eindigen met het koppelteken. Vanaf 15 april 2014 ondersteunt de CO.NL Operator ook IDN (met de hierboven vermelde karakters).

Geaccrediteerde Registrars mogen zelf bepalen welke prijs ze aan hun klanten berekenen. Deze prijs kan variëren en hangt onder meer af van de services die deze Registrar biedt. Een lijst met alle geaccrediteerde Registrars kan worden bekeken via de linker menubalk. U kunt de Registrar kiezen die het beste bij uw wensen past.
De registratie staat open voor ieder bedrijf en voor ieder (privé)persoon. Er is geen lokale aanwezigheid vereist om een .co.nl domein te kunnen registreren.
Tijdens de Grandfather periode, de Trademark periode en de Landrush periode was de minimale registratietermijn 2 jaar. Vanaf de Go Live in april 2009 is de minimale termijn 1 jaar.
Uw eigen naam registreren is eenvoudig: neem contact op met uw registrar (zie de lijst op deze website) en zij zullen u begeleiden door het simpele registratieproces:

1. Controleer via de whois (zie rechts bovenaan deze website) of uw domeinnaam nog beschikbaar is
2. Wanneer u een beschikbare naam heeft gevonden, neemt u contact op met één van de geaccrediteerde CO.NL Registrars en verzoekt deze registrar de naam voor u vast te leggen.

CO.NL en de Operator

Wereldwijd is een groot deel van alle domeinnamen geregistreerd onder een co.xx extensie. Denk bijvoorbeeld aan de .co.uk voor het Verenigd Koninkrijk, de .co.za voor Zuid Afrika en de .co.nz voor Nieuw Zeeland. Inwoners van deze 45 landen zoeken veelal onbewust reeds op een .co.nl domein wanneer ze op zoek zijn naar Nederlandse websites.

Dit geeft al aan dat .co.nl domeinnamen allereerst een voor de handliggende internationale uitstraling hebben en ten tweede dat buitenlandse bezoekers beter bediend worden wanneer uw website (ook) via de .co.nl extensie bereikbaar is. Daarnaast is het natuurlijk zo dat alle domeinnamen weer opnieuw ter registratie beschikbaar zijn, waardoor iedereen weer een eerlijke kans heeft op een mooi domein.

Dankzij het internationale karakter van CO.NL is de extensie erg interessant voor Nederlanders en Nederlandse bedrijven met een internationaal perspectief. Andersom is de extensie natuurlijk ook interessant voor internationale bedrijven en particulieren met Nederlandse belangen.
In de Nederland is er maar 1 officieel Top Level Domain en dat is de .nl. Het beheer van deze nationale TLD ligt bij registry SIDN. De .co.nl domeinnamen zijn officieel Third Level Domeinnamen van de nationale TLD.

SIDN is niet betrokken bij de exploitatie van het Second Level Domain .co.nl.

CO.NL is in 2008 opgericht door EuroDNS S.A.. Dit Luxemburgse bedrijf is één van de grootste multi-TLD registrars van Europa en heeft, naast een uitgebreide domeinnaammanagement ervaring, sterke banden met de ICANN community en de Nederlandse regio.In 2013 is CO.NL afgesplitst van EuroDNS/CoDNS en sinds die tijd volledig onafhankelijk in CO.NL B.V.

Geschillen

De afkorting ADR staat voor Alternative Dispute Resolution. Deze procedure is de eerste stap in het geval van een geschil over een domeinnaam en wordt gefaciliteerd door de onafhankelijke Czech Arbitration Court.
Met een zorgvuldige Sunrise procedure probeert de operator rechthebbenden zoveel mogelijk in bescherming te nemen, maar vanaf de Landrush zullen domeinnamen worden uitgegeven op een standaard ‘wie het eerst komt, het eerste maalt’ principe. Dat betekent dat iedere naam vanaf dat moment simpelweg kan worden geregistreerd door de eerste aanvrager, ongeacht of deze persoon er het meeste recht op heeft of niet. Indien u meent meer recht te hebben op een .co.nl domein dan de huidige eigenaar, dan kunt u één van de volgende stappen nemen:
1. Neem contact op met de huidige eigenaar van het domein en informeer of ze de naam aan u over willen dragen.
2. Indien men de naam niet wil overdragen dan kunt u gebruik maken van de CO.NL Alternative Dispute Resolution (ADR) procedure. Start een ADR proces tegen de huidige eigenaar van het domein via de bemiddelingsrechtbank waarin u aantoont dat deze de naam heeft geregistreerd met onjuiste intenties. (meer informatie vindt u op onze website)
3. Wanneer u meent dat de ADR niet de juiste procedure is om uw situatie op te lossen, dan kunt u zelf een proces starten tegen de huidige eigenaar bij ieder gerechtshof waar u verwacht meer rechten te hebben dan de deze. (op basis van bijvoorbeeld merkrecht, bedrijfsnaam of een ander recht)
De kosten voor een ADR procedure varieren op basis van het aantal betrokken domeinnamen en het aantal panelleden dat u selecteert.
Een ADR procedure wordt opgestart via het online platform van de bemiddelingsrechtbank. Hiervoor dient u zich eerst te registreren als lid van het platform van de Czech Arbitration Court (indien u eerder een ADR heeft opgestart kunt u met uw bestaande account inloggen).
Eenmaal ingelogd kunt u een nieuwe ADR procedure opstarten. Het is van belang dat u er notie van neemt dat er verschillende stappen doorlopen dienen te worden voordat uw case naar de bemiddelingsrechtbank wordt gestuurd. Wanneer u vragen heeft over de procedure en/of het ADR platform, kunt u deze adresseren aan info@adr.eu.
Nee, dat is niet nodig. Alle communicatie met de rechtbank verloopt per post, fax of email (afhankelijk van de communicatievorm die de eiser heeft geselecteerd)
Nee, dat is niet mogelijk. De operator en de bemiddelingsrechtbank werken volledig onafhankelijk van elkaar en de rechtbank heeft haar eigen interne juridische en administratieve procedures om de ADR’s af te handelen, waarvan de operator bewust geen kennis heeft.
Vandaar ook dat alle vragen mbt ADR’s direct aan de rechtbank gesteld dienen te worden.

Whois

De whois is de database die alle reeds registreerde en gereserveerde .co.nl domeinnamen bevat. Door een naam op te zoeken in deze database kunt u er achter komen of een domeinnaam nog beschikbaar is voor registratie. Indien de naam reeds is geregistreerd, is het tevens zichtbaar wie de naam heeft vastgelegd.

– Vrij (Free): Het .co.nl domein is beschikbaar ter registratie.
– Gereserveerd (Reserved domain): Het .co.nl domein is gereserveerd en kan niet worden geregistreerd.
– Premium (Premium domain): Het .co.nl domein is gereserveerd door de operator en kan niet op de standaard wijze worden geregistreerd.
– Geregistreerd (Registered): Het .co.nl domein is reeds geregistreerd.
– Foutieve invoer (Invalid): Het ingevoerde .co.nl domein bevat niet toegestane tekens, of bevat minder dan twee dan wel meer dan 63 karakters.

Overdrachten en Verhuizingen

Een overdracht is de verandering in het eigenaarschap van een .co.nl domeinnaam van één registrant naar een andere registrant.

Een verhuizing is de verandering van de registrar die het domein in beheer heeft. Het eigenaarschap van het domein verandert niet.

Wanneer u uw .co.nl domeinnaam verkoopt aan een andere registrant, is het aan uw eigen registrar om een verzoek tot overdracht in te dienen bij de CO.NL Operator. Dit verzoek kan alleen door een geaccrediteerde Registrar worden ingediend.

Op het moment dat wij het verzoek tot overdracht hebben ontvangen, wordt deze overdracht binnen de daaropvolgende uren afgerond.

Wanneer u uw .co.nl domeinnaam door een andere registrar wil laten beheren, dient u het te verhuizen. Uw huidige registrar zal het verzoek tot verhuizing voor u moeten indienen bij de Operator. Daarvoor heeft uw huidige registrar de naam nodig van uw nieuwe registrar. Let wel: de nieuwe registrar dient wel CO.NL geaccrediteerd te zijn!

Op het moment dat de Operator het verzoek tot verhuizing heeft ontvangen, wordt er een email verstuurd naar de nieuwe registrar. Wanneer deze email niet wordt bevestigd, wordt de procedure stopgezet en dient de huidige registrar opnieuw een verzoek tot verhuizing in te dienen.

Wanneer u een fout heeft gemaakt, hoeft u alleen maar te wachten tot het ingediende verzoek is verlopen (na 10 dagen). Daarna kunt u opnieuw een verzoek indienen.
Op het moment dat het verzoek is bevestigd door de vereiste partijen wordt het domein vrijwel direct overgedragen en/of verhuist.
Ja, beide zijn mogelijk! Neem hiervoor contact op met uw CO.NL Registrar

Opzegging Domeinnamen

Vraag uw Registrar om het domein op te zeggen. U dient aan te geven per wanneer het domein wordt opgezegd en een opzegging moet plaats vinden voor de verloopdatum.
Indien een domeinnaam niet wordt verlengd, komt het na de verloopdatum in een quarantaine periode van 45 dagen. Na deze periode is het domein weer beschikbaar voor iedereen ter registratie. Er zijn 3 mogelijkheden om uw naam terug te krijgen:

1.Wanneer de verloopdatum nog niet is gepasseerd, vraagt u uw registrar om het domein weer te activeren

2.Wanneer de verloopdatum al wel is gepasseerd, maar het domein nog in de quarantaine periode zit, kunt u ook uw registrar vragen om het domein weer te activeren. In dat geval betaald u een extra activeringsfee.

3.Wanneer het domein ook niet meer in de quarantaine periode zit, kunt u het domein direct weer vastleggen (indien niemand u is voor geweest!)

Iedere opgezegde domeinnaam komt na de verloopdatum voor 45 dagen in een quarantaine terecht. Gedurende deze periode kan de registrant, de registrar en/of de registry eventuele foutieve opzeggingen nog opsporen en corrigeren.

Tijdens deze 45 dagen zal het domein op een OPERATOR-HOLD worden gezet, waardoor de naam niet meer toegankelijk is. Hierdoor wordt de eigenaar er direct op geattendeerd wanneer een domeinnaam is verlopen en kan hij nog ingrijpen.

Gedurende de quarantaine kan de eigenaar zijn domein weer laten activeren via een CO.NL Registrar. De registrar verzoekt de operator dan om de naam weer te activeren en betaald daar voor de registrant, naast de jaarlijkse standaard fee een bedrag ter activering voor.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem dan contact op met onze servicedesk via het contactformulier.