[wpdomainchecker "button="Checken"]

Co.nl & .nl

1. Wordt CO.NL gemanaged door SIDN?

Nee. Het CO.NL domein is inderdaad vastgelegd bij SIDN (zoals ieder .NL domein), maar de service die CO.NL B.V. aanbiedt op basis van dit domein wordt geheel onafhankelijk van SIDN, de .NL Registry, aangeboden. Daarom moet de registratie van een .co.nl subdomein (zoals door CO.NL BV aangeboden als ‘CO.NL Operator’) niet worden verward met de registratie van een .nl domein bij SIDN, de officiële registry van de .NL extensie. SIDN is niet betrokken bij de registratie of servicing van .co.nl subdomeinen.

2. Is er een verschil tussen CO.NL en andere third level domeinnamen zoals CO.UK of CO.JP?

Technisch gezien, ja. Domeinnamen onder het second level CO.UK worden gemanaged door Nominet Plc (de .UK Registry) en domeinnamen onder CO.NL worden niet gemanaged door SIDN (de .NL Registry).

CO.NL B.V. heeft het CO.NL domein wel geregistreerd om iedere geïnteresseerde gebruiker de kans te geven om een eigen naam te gebruiken op het third level (ofwel als subdomein). Vanuit een praktisch oogpunt is er dan ook geen verschil: http://www.abc.co.nl kan naar dezelfde webpagina leiden als http://www.abc.co.uk en email verzonden naar mail[at]mydomain.co.nl zal u net zo eenvoudig bereiken als mail[at]mydomain.co.jp. CO.NL is zo opgebouwd dat iedere andere server (FTP, Telnet…) ook kan worden gebruikt.

3. Waarom CO.NL gebruiken wanneer .NL goed werkt?

CO.NL is niet bedoelt om .NL te vervangen. Het kan evenwel een waardevol alternatief zijn in een verschillende gevallen. Zo wijst onderzoek bijvoorbeeld uit dat klanten die gewend zijn aan hun lokale CO.XX domeinnamen de neiging hebben om bedrijven of merken te zoeken op een ander CO.XX adres. Als gevolg kan het gebruik van http://www.uwbedrijfsnaam.co.nl in combinatie met http://www.uwbedrijfsnaam.nl uw bezoekersaantallen vergroten uit het Verenigd Koninkrijk (co.uk), India (co.in) of één van de andere 45 landen die een co.xx domeinextensie gebruiken.

4. Waarom ondersteunt EuroDNS CO.NL?

EuroDNS is een omvangrijke domeinnaam registrar, met een top 10 positie in veel Europese landen (Frankrijk, België etc). Het bedrijf heeft er altijd naar gestreefd om internet gebruikers te dienen met meer openheid en vooruitstrevende manieren om hun producten en diensten te kunnen aanbieden met de gewenste locale identiteit.

Met de oprichting van CO.NL in 2007heeft EuroDNS een nieuwe flexibiliteit in de Nederlandse markt gebracht die haar klanten wereldwijd de mogelijkheid geeft om te communiceren met een .NL adres zonder aanvullende eisen. In 2013 heeft CO.NL zich afgesplitst van EuroDNS en verzelfstandigd in CO.NL B.V.

5. Kan ik een CO.NL domein registreren bij iedere SIDN deelnemer?

Omdat CO.NL verder geen link heeft met SIDN, zijn de deelnemers van SIDN niet zonder meer geaccrediteerd om CO.NL domeinnamen te registreren. De lijst met CO.NL Registrars groeit overigens snel en omvat al veel omvangrijke Nederlandse en Internationale registrars. Een overzicht staat hier gepubliceerd.

6. Kan ik een CO.NL domein registreren bij iedere ICANN registrar?

Omdat CO.NL geen link heeft met ICANN, zijn bij ICANN aangesloten registrars niet automatisch geaccrediteerd om CO.NL domeinen te registreren. De lijst met CO.NL Registrars groeit overigens snel en omvat de nodige ICANN accredited registrars.

7. Hoe zal CO.NL BV de stabiliteit van CO.NL verzorgen?

Aan de technische kant wordt CO.NL ondersteund door de gehele OpenRegistry infrastructuur met een ruimschootse capaciteit en state of the art aansluitingen. OpenRegistry is in 2011 opgericht als een dochteronderneming van Datacenter Luxembourg en is trots op de stabiliteit en flexibiliteit van haar systemen die momenteel worden gebruikt door de top van het bedrijfsleven. (Fortune-500)

Aan de policy kant wordt CO.NL ondersteund door belangrijke partijen uit de industrie, zoals Deloitte/Laga tijdens de Sunrise CO.NL, die CO.NL de juiste tools verschaffen om de (merk)rechten van haar klanten te beschermen.

Afsluitend, omdat CO.NL is geregistreerd bij SIDN, is de stabiliteit deels afhankelijk van de Registry’s goodwill. Aangezien CO.NL in volledige overeenstemming met SIDN’s algemene voorwaarden wordt gebruikt ligt ook hier geen risico.

8. Is er een geschillenregeling voor CO.NL?

Geschillen rondom CO.NL domeinen zullen worden behandeld door een UDRP-achtig system dat wordt verzorgd door de Czech Arbitration Court. Deze organisatie zal zorg dragen voor een snelle en efficiënte manier om merkrecht geschillen op te lossen.

9. Is de prijs voor een CO.NL registratie identiek aan de prijs voor een .NL domein?

Nee. Omdat CO.NL en SIDN verder geen relatie hebben hoeft de prijsstructuur ook niet identiek te zijn.

Verder zijn registrars die de CO.NL accreditatie overeenkomst hebben afgesloten volledig vrij om hun eigen prijs te bepalen voor de standaard registratie en jaarlijkse verlenging en eventuele aanvullende diensten.